Pengenalan Syarikat

Syarikat Dimy Wira Enterprise ditubuhkan pada 9 Januari 2005. Tujuan penubuhan syarikat ini ialah untuk merebut peluang-peluang perniagaan yang terbuka luas pada masa sekarang serta minat yang mendalam dalam bidang perniagaan. Syarikat ini diusahakan oleh 7 orang kakitangan yang beroperasi di No.136 Tingkat , Kompleks Alor Setar, Lebuhraya Darulaman, 05100 Alor Setar Kedah Darul Aman.

Misi & Visi Syarikat

MISI
 • - Memberi layanan perkhidmatan yang baik dan profesional.
 • - Bersaing secara adil dan profesional.
 • - Bermotivasi, yakin dan tawakkal serta positif dalam setiap urusan.
 • - Memberi kepuasan dan kepercayaan kepada setiap pelanggan dan pekerja.
 • - Mengikuti arus peredaran semasa Teknologi Maklumat dan Komunikasi.
 • - Menjadi pencetus dan pendorong inovatif dalam setiap kerjaya.

VISI
 • - Menjadi institusi yang berwibawa, dinamik dan maju.
 • - Institusi yang berteraskan profesional dan beretika dalam perniagaan.
 • - Institusi yang diyakini dan bermatlamat.
 • - Intitusi yang melahirkan golongan profesional.
 • - Mengorak langkah dalam pelbagai bidang perniagaan.