Rekabentuk / Pelan

Rekabentuk / design, Melukis Pelan, dan Melukis gambar 3D

P/S: Gambar-gambar yang ditunjukkan di bawah adalah hanya sebahagian sahaja dari pelan-pelan syarikat kami.

1. Pelan Mohon Kebenaran Merancang Bagi Pembinaan Banglo2. Pelan Banglo 3 Tingkat3. Pelan Pindaan Dan Tambahan Kepada Rumah Berkembar 3 Tingkat4. Cadangan Pemajuan Kawasan Pulau Langkawi, Kedah (Sime Darby Propety)5. Cadangan Menaik Taraf Kawasan Rekreasi Dengan Memberi Gambaran Dan Anggaran Kos Pembinaan6. Merekabentuk Pelan Kawasan Bentuk 3D Dan Peta Perlis Serta Memasang Pada Papan Informasi7. Homestay Jalan Stadiun, Kedah8. Banglo 3 Tkt, Simpang 4, Alor Setar Kedah9. Surau Chalet Bukit Ayer, Perlis10. Kompleks Pekan Selasa, Sik, Kedah11. Masjid Belantik, Sik, Kedah12. Hotel Seri Malaysia, Perlis13. Kiosk Makanan & Minuman Hutan Lipur Bukit Ayer, Perlis14. Pentas Terbuka Hutan Lipur Bukit Ayer, Perlis